Kirkelukning

Kirken får nyt varmeanlæg

Kirkelukning

Nyt fra Munke Bjergby Kirke.

Da der skal installeres nyt varmeanlæg i Munke Bjergby Kirke, er

det desværre nødvendigt at lukke kirken for en periode på ca. 3 måneder.

Det sker fra og med onsdag den 4. januar, 2023.

Vi afholder alle planlagte gudstjenester i Flinterup Kirke, ligesom

alle kirkelige handlinger henlægges til Flinterup Kirke.

Vi beklager det besvær, dette giver, men vi ser frem til, at opvarmningen

af kirken bliver mere effektiv. I forbindelse med renoveringen, bliver

våbenhusets indre ændret, hvilket giver mere plads. Der bliver opsat

skabe til opbevaring og lavet arbejdsplads til graveren.

 

Hvis der sker ændringer i tidsplanen, meddeles det her på hjemmesiden og

Facebook.

 

Man er velkommen til at kontakte menighedsformand

Tove Madsen, graver Jørgen Nielsen eller sognepræst Kirsten Fogsgaard

for nærmere oplysninger.

Med ønsket om et godt og velsignet nytår.

På Menighedsrådets vegne

Tove Madsen, formand.