Menighedsrådsvalg 2020

Orienteringsmøde vedr. valg til menighedsrådet

Menighedsrådsvalg 2020
Menighedsrådsvalg Munke Bjergby Kirke 2020.
 
Der skal i 2020 være menighedsrådsvalg i Danmark , og dermed også i Munke Bjergby Sogn.
 
Menighedsrådet vælges til en periode på 4 år. I 2020 skal menighedsrådene vælges på en valgforsamling, hvor kandidater opstilles og vælges.
 
Forud for valgforsamlingen holder menighedsrådet et orienteringsmøde, det er i år tirsdag den 9. juni i konfirmandstuen Munke Bjergby præstegård kl 19.30 til 21.00.  Mødet er offentligt.
 
Både Munke Bjergby Sogn og Kirke Flinterup Sogn hører til  samme pastorat med Kirsten Fogsgaard som præst. Alle er velkomne. Mød op , så du kan være med til at sætte dit præg på Danmarks mest lokale demokrati - menighedsrådet.
 
På mødet vil du få en orientering om menighedsrådets arbejde i de sidste 4 år, og hvilke kommende opgaver der allerede nu foreligger. Vi holder ca. 10 møder om året i menighedsrådet.
 
Menighedsrådet vil oplyse om hvor mange kandidater der skal vælges, samt dato og regler for mødet hvor det nye råd skal vælges.
 
Det er et spændende arbejde at være med i menighedsrådet, du får mulighed for at være med til at arrangere aktiviteter og arrangementer og bestemme i hvilken retning kirkens arbejde i vores lille sogn Munke Bjergby skal være de næste fire år.
 
Tove Madsen
Formand 
Munke Bjergby menighedsråd