Menighedsrådsvalg 2020

Menighedsrådsvalg 2020. Det nye menighedsråd er valgt.

Menighedsrådsvalg 2020

 

 

På Munke Bjergby sogns valgforsamling den 15. september 2020 er følgende opstillet. Da der ved fristens udløb ikke er indleveret anden liste, er disse valgt til menighedsrådet fra 1. søndag i advent 2020:

Tove Madsen
Lisbet Jönson
Birthe Bak Povlsen
Karsten Jørgensen
Lisbeth Frank
Viggo Bundgaard

Stedfortrædere:

Trine Jørgensen
Jette Larsen
Lene andersen