Sogneaften i Munke Bjergby kirke den 19. oktober kl 19.00

Monolog ved skuespiller Merete Arnstrøm

Sogneaften i Munke Bjergby kirke  den 19. oktober kl 19.00

Sogneaften i Munke Bjergby Kirke

”Luthers Käthe”
Torsdag den 19. oktober kl. 19.00
I foråret blev vi desværre nødt til at aflyse forestillingen om Luthers Käthe. Nu får vi imidlertid en ny chance for at høre monologen ved skuespiller Merete Arnstrøm.
Monologen giver liv til Luthers hustru, der som ganske ung nonne modigt begiver sig ud i en for hen­de ukendt verden og vokser med de krav, hun møder som hustru, som moder og ikke mindst som den, der styrer det Lutherske hus og en husholdning, der også giver øko­nomiske udfordringer. Katharina von Bora er ikke nogen hvem som helst, men en smuk, begavet kvinde, der med opfindsomhed og styrke står for det Lutherske hus. 
Luther kaldte sin hustru ”Hr. Käthe”, for på den tid ansås det at være stærk, betydningsfuld og handlekraftig som noget mandligt og bestemt ikke særlig kvindeligt.  I dag vækker Luthers benævnelse ”Hr. Käthe” ofte latter, men Katharina er mere end en latter værd. For havde Luther kunnet føre sit arbejde til ende uden Käthe von Bora? – Måske giver monologen et svar ?
Holdet bag kvindemonologen
Den unge dramatiker Simone Isabel Nørgaard, der allerede under drama­tikerud­dannelsen vakte interesse, skriver manuskriptet, - Mogens Pedersen er en meget benyttet og erfaren sceneinstruktør, der kender teatrets væsen i alle dets facetter og står for Katharina-monologens instruktion, mens skuespiller Merete Arnstrøm, cand. teol. og tidligere sognepræst, lægger sind og krop til Katharina von Bora.  
Professor dr.theol. Theodor Jørgen­sen er teologisk og historisk kon­sulent tillige med universitetslektor og rek­tor for Teologiske Pædagogisk center, Eberhardt Harbsmeier.