Søndagstanken

Et ord fra præsterne i provstiet

Søndagstanken
Søndagstanken 

- fra præsterne i Ringsted og Sorø provsti

Søndag den 17. januar 2021