Søndagstanken

5. søndag efter Trinitatis

Søndagstanken
Søndagstanken

- fra præsterne i Ringsted og Sorø provsti.

Du er Kristus, den levende Guds søn.« Og Jesus sagde til ham: »Salig er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene.”

5. s. e. trin. – Matt. 16,13-26