Lidt om kirkegården og arbejdet i det grønne

Graver Jørgen Nielsen

Munke Bjergby Kirke

Lidt om kirkegården og arbejdet i det grønne

Mit job er bl.a. at varetage vedligeholdelsen af vore gravsteder. Indgå aftaler med pårørende. At gøre tjeneste ved kirkelige handlinger. Klokkeringning.

Kirkegårdskontoret ligger på adressen Kirkebakkevej 5. Men har beholdt nr 7 på postkassen fra tidligere tider.

Der er normalt åbent tirsdage - fredage kl 9,00 - 9,30.

 

Kirkegården, de dødes have, som er på ca 5.400 m2, er et sted for både levende og døde. Her mødes vi og mindes. Her får følelserne rum til at komme frem. De enkelte gravsteder står som små haver. Måske med et personligt minde. Et lys. En sten.

Jeg taler gerne med pårørende om det som trænger sig på. Mange kommer og deler et og andet med mig. Og det er dejligt at være en del af sorgen og minderne. Som havemand i de dødes have er der gennem mange år ført mange samtaler med mange mennesker i sognet.
Og det er berigende.

Kirkegården er udvidet flere gange. Sidst omkring 1920 hvor også kirkegårdens smukke kapel blev opført.
Grundet det ændrede begravelsesmønster, så bliver mere og mere af kirkegården nu udlagt med græs. Menighedsrådet har i samarbejde med en landskabsarkitekt udarbejdet en plan for kirkegårdens udseende de kommende år.

Som en del af mit job kan jeg anvise forskellige gravstedsformer: Fællesgrave for både urner og kister.
Små traditionelle urnegrave. Grave i græs. Anonyme og ikke anonyme pladser.
Der er 803 kistegravpladser på hele kirkegården.

Så her er plads til alle.

Det er muligt at reservere en gravplads til sig selv og evt. ægtefælle. Du har også mulighed for selv at passe dit gravsted. Dette kan være en god idé de første år, at bearbejde sorgen ved at passe dit eget gravsted. Hvis arbejdet bliver for meget, så kan det overlades til kirken at sørge for vedligeholdelsen. Du kan se hvad det koster under: "Gravstedstakster 2021" på forsiden.