Ansatte

Kordegn

Helle Holm Kristensen
Sognegården, Enghavevej 12
4295 Stenlille
Tlf: 24 52 36 63
E-mail: munkebjergby.sogn@km.dk

Graver:

Jørgen Nielsen
Kirkegårdskontoret,
Kirkebakkevej 7
4190 Munke Bjergby
Tlf: 4272 1100
E-mail: mbkirke@gmail.com

Organist:

Victoria Larsen
Absalongade 20
4200 Slagelse
Tlf: 23 28 88 55
E-mail: viktoria-v@larsen.mail.dk

Kirkesanger:

Helle Visti Jensen
Juliedalvej
4180 Sorø
Tlf: 57 80 63 80
E-mail: hellevistijensen@gmail.com

Kirkeværge:

Karsten Jørgensen
Døjringevej 13
4190 Munke Bjergby
Tlf.: 21693618
E-mail: trineogkarsten@waoomail.dk