Dåb & navngivning

Dåb & navngivning

Dåb

Hvis jeres/dit barn skal døbes i Munke Bjergby Kirke, skal I/du kontakte sognepræst Kirsten Fogsgaard enten på telefon eller mail:
Tlf.: 57 80 71 16
E-mail: kfo@km.dk

Dåben er det ene af Folkekirkens to sakramenter (det andet er nadveren).
Ved dåben bliver barnet velsignet og får løftet om, at Gud altid vil følge det som sit eget barn med sin kærlighed, ånd og velsignelse. Barnet bliver samtidig en del af den kristne menighed.
Man bliver som regel døbt som barn, men det er aldrig for sent at blive døbt, og det er også muligt at blive døbt som voksen.

Vi opfordrer flest mulige til at benytte søndagens gudstjeneste, når jeres barn skal døbes, men der også mulighed for at holde lørdagsdåb. (En lørdag/måned).

Dåbens liturgi

Hvordan forløber dåben?

 

Folkekirken.dk har lavet en lille video, hvor det forklares, hvordan barnedåben forløber.

Dåben er som regel del af en almindelig søndagsgudstjeneste.

Ved barnedåb er det de voksne (forældrene og fadderne), der på barnets vegne siger ja til dåben og den kristne trosbekendelse.
Dåben forløber som følger:

Først spørger præsten, om barnet er hjemmedøbt. Derefter beder præsten en bøn med en taksigelse for dåben og for, at Jesus genopstod for vores frelse og gav os håbet om et liv efter døden.
Præsten læser dåbsbefalingen (Matt.28,16-20) og beretningen om Jesus og de små børn (Mark.10,13-16)
Derefter taler præsten til barnet og tegner korsets tegn over dets ansigt og bryst. Barnet hører nu til hos Jesus Kristus.

Dernæst spørger præsten den, som bærer barnet: “Hvad er barnets navn?”, og vedkommende siger barnets fulde navn. Præsten spørger nu, om barnet vil sige ja, til den kristne trosbekendelse. Der bliver sagt ja til fire ting: forsagelsen, Faderen og Sønnen, og til Helligånden.

Når vi siger ja til forsagelsen, siger vi fra over for alt ondt. Præsten spørger:

“Forsager du djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen?”

Til dette svarer den, der bærer barnet, “ja”.

Når vi siger ja til Faderen, siger vi ja til Gud som fader og skaber. Vi siger ja til en tro på, at Gud har givet verden og livet, og at det derfor er godt. Præsten spørger:

“Tror du på Gud Fader den almægtige, himmelens og jordens skaber?”

Til dette svarer den, der bærer barnet, “ja”.

Når vi siger ja til Sønnen, siger vi ja til Guds søn, Jesus, og til hans liv, død og opstandelse. Det er gennem Jesu opstandelse, at vi er blevet givet troen på et liv efter døden. Præsten spørger:

“Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden,
født af Jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfæstet, død og begravet,
nedfaret til Dødsriget,
på tredje dag opstanden fra de døde,
opfaret til himmels,
siddende ved Gud Faders, den almægtiges, højre hånd,
hvorfra han skal komme at dømme levende og døde?”

Til dette svarer den, der bærer barnet, “ja”.

Når vi siger ja til Helligånden, modtager barnet Guds ånd. Med Helligånden er Gud til stede hos alle mennesker. Præsten spørger:

“Tror du på Helligånden,
den hellige, almindelige kirke,
de helliges samfund, syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv?”

Til dette svarer den, der bærer barnet, “ja”.

Til slut spørger præsten:

“Vil du døbes i denne tro?”

Til dette svarer den, der bærer barnet “ja”.

Præsten hælder vand over barnets hoved tre gange, i det hun siger barnets fulde navn og: “Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.”

Hun lægger en hånd på barnets hoved og siger:

“Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden og skænket dig syndernes forladelse, han styrke dig med sin nåde til det evige liv! Han bevare din udgang og indgang fra nu og til evig tid! Amen.”

Til sidst beder forsamlingen Fadervor, og præsten holder en tale til fadderne om deres forpligtelser overfor barnet.

Fadder, gudmor og gudfar

Til en barnedåb er der mindst tre og fem faddere, hvoraf den ene kan være gudmor eller gudfar. De skal selv være døbt.

Pietro Perugino
Pietro Perugino

Fadderne er vidner om dåben og skal se til, at barnet vokser op i den kristne tro. Fadderne er altså ikke dem, der nødvendigvis tager sig af barnet det tilfælde, at der skulle ske forældrene noget. Dette hører til under det såkaldte børnetestamente.

Gudmoderen eller gudfaderen er den, der bærer barnet under barnedåben og den, der svarer ja til dåben og den kristne trosbekendelse. Dette kan være en af fadderne eller en af barnets forældre.

Dåben i Biblen

I Biblen bliver Jesus døbt af Johannes Døberen. Denne fortælling går igen i alle fire evangelier. Du kan læse dem her i:
MatthæusevangelietMarkusevangeliet,Lukasevangeliet og Johannesevangeliet.

Læs mere om dåben på Folkekirkens hjemmeside.

Navngivning

Henvendelse til kordegn Helle Holm Kristensen. Barnets navn oplyses, og der udstedes en fødsels- og navneattest.