Fødsel

Fødsel

Tillykke med jeres barn!

Gifte forældre skal ikke længere anmelde barnets fødsel. Nu registreres fødslen alene på baggrund af  jordemoderens anmeldelse. Kun i de tilfælde, hvor ingen jordemor har medvirket ved fødslen, skal forældre indsende fødselsanmeldelse til kirkekontoret. Formular findes på www. personregistrering.dk

Forældre, der ikke er gift, og som ønsker fælles forældremyndighed, skal inden 14 dage efter barnets fødsel indsende en “Omsorgs-og ansvarserklæring”. Dette gøres via www.borger.dk

Når kirkekontoret har registreret barnets fødsel udstedes en fødselsattest.