Gravstedstakster 2017

Hvad koster et gravsted?

Gravstedstakster 2017

De tidligere kirkegårdstakster har været fastlagt på grundlag af en vurdering i menighedensråd og provstiudvalg. Sådan må det ikke være længere. I henhold til Cirkulære nr 9705 om beregning af Kirkegårdstakster skal kirkegårdens takster svare til den faktiske kostpris. Prisen for en ydelse skal altså være den samme som kirkegårdens udgifter til den pågældende ydelse. Taksterne bygger på opmålinger og registreringer på alle Ringsted-Sorø provstis kirkegårde.

Takster incl. moms pr 1. januar 2017 for medlemmer af folkekirken:

Pleje og vedligeholdelse *)
Udvidet pleje og vedligeholdelse – kistegravsted pr år.................. 754,00 kr
Udvidet pleje og vedligeholdelse – dobbelt kistegravsted pr år.. 1.081,00 kr
Udvidet pleje og vedligeholdelse – ekstra kisteplads pr år............ 327,00 kr
Udvidet pleje og vedligeholdelse – urnegravsted pr år.................. 468,00 kr

*): Ved udvidet pleje forståes: Forvoksede og udgåede planter udskiftes som en del af en flerårig gravstedsaftale (GIAS-aftale).

Grandækning
Grandækning – 1 kisteplads..... 362,00 kr
Grandækning – 2 kistepladser.. 483,00 kr
Grandækning – urnegravsted... 240,00 kr

Blomster
Forårsblomster (Stedmoder) pr plante  14,00 kr
Sommerblomster (Isbegonia) pr plante 17,00 kr

Fællesgrav:
Urne i fællegrav.................  2.610,00 kr (Obligatorisk betaling for 10 år)
Kiste i fællesgrav...............   8.880,00 kr (Obligatorisk betaling for 30 år)

Reservation:
Du er velkommen til at reservere dit eget gravsted/gravplads.
Der opkræves årligt 200 kr for fastholdelse af evt. reservation af gravsted.

Som gravstedsejer kan du stadig selv vedligeholde dit gravsted.
Dog skal der ved erhvervelse af nyt gravsted betales følgende beløb for

Obligatorisk hækklipning:
1 kistegravplads for 30 år............... 3.180,00 kr
2 kistegravpladser for 30 år............ 3.660,00 kr
Urnegravsted for 10 år...................... 680,00 kr

For ikke-medlemmer af folkekirken, opkræves der - udover obligatorisk hækklipning:

- Erhvervelse af 1 kistegravplads: 8.955,00 kr.  2 kistegravpladser: 17.910,00 kr
- Erhvervelse af urnegrav i fællesgrav: 1074,00 kr
- Erhvervelse af urnegravsted omkranset af hæk: 1074,00 kr
- Gravning af grav: 5.563,00 kr
- Nedsætning af urne: 498,00 kr