Gravstedstakster 2022

Hvad koster et gravsted på Munke Bjergby kirkegård?

Gravstedstakster 2022

I henhold til Cirkulære nr 9705 om beregning af Kirkegårdstakster skal kirkegårdens takster svare til den faktiske kostpris. Prisen for en ydelse skal altså være den samme som kirkegårdens udgifter til den pågældende ydelse. Taksterne bygger på opmålinger og registreringer på alle Ringsted-Sorø provstis kirkegårde.

Takster incl. moms pr 1. januar 2022 for medlemmer af folkekirken:

Pleje og vedligeholdelse *)
Pleje og vedligeholdelse – kistegravsted pr år.................. 781,00 kr
Pleje og vedligeholdelse – dobbelt kistegravsted pr år.. 1.120,00 kr
Pleje og vedligeholdelse – ekstra kisteplads pr år............ 339,00 kr
Pleje og vedligeholdelse – urnegravsted pr år.................. 485,00 kr

*): Ved udvidet pleje forståes: Forvoksede og/eller udgåede planter udskiftes som en del af en flerårig gravstedsaftale (GIAS-aftale).

Grandækning
Grandækning – 1 kisteplads..... 375,00 kr
Grandækning – 2 kistepladser.. 500,00 kr
Grandækning – urnegravsted... 249,00 kr

Blomster
Forårsblomster (Stedmoder) pr plante  13,00 kr
Sommerblomster (Isbegonia) pr plante 15,00 kr

Fællesgrav:
Urne i ukendt  fællesgrav..................  420,00 kr (Obligatorisk betaling for 10 år)
Urne i kendt fællesgrav (firkant)........2.490,00 kr (Obligatorisk betaling for 10 år)
Kiste i ukendt fællesgrav................   2.790,00 kr (Obligatorisk betaling for 30 år)
Kiste i kendt fællesgrav i græs...........  8.400,00 kr (Obligatorisk betaling for 30 år)

Reservation:
Du er velkommen til at reservere dit eget gravsted/gravplads.
Der opkræves årligt 200 kr for fastholdelse af evt. reservation af gravsted.

Som gravstedsejer kan du stadig selv vedligeholde dit gravsted.
Dog skal der ved erhvervelse af nyt gravsted betales følgende beløb for

Obligatorisk hækklipning:
1 kistegravplads for 30 år................ 5.790,00 kr
2 kistegravpladser for 30 år............ 8.190,00 kr
Urnegravsted for 10 år..................... 1.350,00 kr

Gravkastning og urnenedsættelse koster ikke noget for medlemmer af folkekirken.

For ikke-medlemmer af folkekirken, opkræves der - udover for obligatorisk hækklipning:

- Erhvervelse af 1 kistegravplads...........:  10.028,00 kr. eller
-  Erhvervelse af 2 kistegravpladser.......: 20.056,00 kr
- Erhvervelse af urnegrav i fællesgrav....:   1.153,00 kr eller
- Erhvervelse af urnegravsted omkranset af hæk: 1.153,00 kr
- Gravning af grav: 5.766,00 kr
- Nedsætning af urne: 436,00 kr