Konfirmation & minikonfirmand

Foråret 2018

Konfirmation & minikonfirmand

Konfirmation i Munke Bjergby kirke den 6. maj 2018

P1000967

konfirm18c

Vi er kun tre, Dines, Max og Mickey, der blev konfirmeret i Munke Bjergby Kirke den 6. maj 2018.

Undervisningen foreggik i præstegård og kirke, men da vi var så få, har vi også haft
mulighed for at tage på nogle spændende udflugter. Og dette billede er fra en af vore udflugter.
 
Hilsen Kirsten og konfirmanderne
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
Konfirmand 2019
Kære kommende konfirmander.
I begynder til undervisning sidste uge i august.
Præsterne holder velkomst- og forklaringsgudstjenester i alle 4 kirker søndag den 26. august (se gudstjenestelisten).
Det er meget vigtigt, at I møder op med jeres forældre den dag.
Vi glæder os til at se jer.
Alle får i begyndelsen af juni  besked om hold, konfirmationsdato og konfirmationstidspunkt.
Skulle du have overset vores opfordringer til tilmelding, så ring til os med det samme.
Venligst præsterne.
Kirsten Fogsgaard og Maria Hjort
 
 

Sådan foregår en konfirmation i kirken

Konfirmation begynder med, at konfirmanderne går ind i kirken og sætter sig på deres særlige pladser. Efter indgangsbøn, en salme, læsning fra Bibelen og en kort prædiken, holder præsten tale til konfirmanderne.

Præstens tale til konfirmanderne kan også indgå som del af prædikenen. Man beder måske også en kort bøn. Derefter siger præsten, konfirmanderne og alle i kirken trosbekendelsen i fællesskab.

Den egentlige konfirmation foregår oppe ved alteret, hvor du som konfirmand knæler. Præsten siger dit navn, og mange steder er der tradition for, at konfirmandens familie rejser sig, når navnet bliver nævnt.

Derefter er der to muligheder i ritualet: Enten spørger præsten, og konfirmanden bekræfter trosbekendelsen ved at svare ja og bliver velsignet. Eller konfirmanden skal ikke svare, men modtager med det samme velsignelsen ved, at præsten lægger hånden på konfirmandens hoved. I begge tilfælde slutter præsten ofte med at læse et bibelvers op: Konfirmandens eget konfirmationsord.

I beder fadervor sammen

Selve konfirmationen slutter med at konfirmanderne og præsten i fællesskab beder fadervor. Derefter går konfirmanderne tilbage til deres pladser. Resten af gudstjenesten forløber som en normal gudstjeneste med bøn og salmer.

Konfirmationen slutter i mange kirker med, at konfirmanderne og præsten går ud i procession.

 
 

 

**********************************************

 

Minikonfirmander: 

Minikonfirmanderne begynder fredag den 18. maj kl. 14.00-16.00 i Stenlille sognegård.
Tilmeldingsbreve er uddelt på skolen – skynd dig at melde til hos sognepræsten, hvis du ikke har nået det endnu.
Minikonfirmandafslutning og spaghettigudstjeneste
Årets minikonfirmander bliver undervist i maj og juni.
Vi afslutter forløbet med vores underviser Kitzi Lindberg og de to præster med en spaghettigudstjeneste i Stenlille Kirke.
       
Fredag den 22. juni kl.17.00 i Stenlille Kirke
 
Alle er velkomne, også uden at have været minikonfirmand.
I direkte forlængelse af den korte gudstjeneste er der fællesspisning i sognegården med spaghetti og kødsovs.
Det er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig.