Konfirmation & minikonfirmand

Foråret 2018

Konfirmation & minikonfirmand

Konfirmation i Munke Bjergby kirke den 6. maj 2018

konfirm3stk17

Vi er kun tre, Dines, Max og Mickey, der skal konfirmeres i Munke Bjergby Kirke den 6. maj 2018.

Undervisningen foregår i præstegård og kirke, men da vi er så få, har vi også have mulighed
for at tage på nogle spændende udflugter.
 
Hilsen Kirsten og konfirmanderne
 
 

Sådan foregår en konfirmation i kirken

Konfirmation begynder med, at konfirmanderne går ind i kirken og sætter sig på deres særlige pladser. Efter indgangsbøn, en salme, læsning fra Bibelen og en kort prædiken, holder præsten tale til konfirmanderne.

Præstens tale til konfirmanderne kan også indgå som del af prædikenen. Man beder måske også en kort bøn. Derefter siger præsten, konfirmanderne og alle i kirken trosbekendelsen i fællesskab.

Den egentlige konfirmation foregår oppe ved alteret, hvor du som konfirmand knæler. Præsten siger dit navn, og mange steder er der tradition for, at konfirmandens familie rejser sig, når navnet bliver nævnt.

Derefter er der to muligheder i ritualet: Enten spørger præsten, og konfirmanden bekræfter trosbekendelsen ved at svare ja og bliver velsignet. Eller konfirmanden skal ikke svare, men modtager med det samme velsignelsen ved, at præsten lægger hånden på konfirmandens hoved. I begge tilfælde slutter præsten ofte med at læse et bibelvers op: Konfirmandens eget konfirmationsord.

I beder fadervor sammen

Selve konfirmationen slutter med at konfirmanderne og præsten i fællesskab beder fadervor. Derefter går konfirmanderne tilbage til deres pladser. Resten af gudstjenesten forløber som en normal gudstjeneste med bøn og salmer.

Konfirmationen slutter i mange kirker med, at konfirmanderne og præsten går ud i procession.

 
 

 

Konfirmander  søndag den 7. maj 2017 :

Andreas Bundgaard
Asta Marie Arnam Moos
Camilla Pihl Sørensen
Freja Mathiesen
Julius Erik Jensen
Mathilde Kjeldahl
Signe Due

**********************************************

 

Minikonfirmander: